Propojuji práci výtvarnice, ilustrátorky a grafičky s vhledem do arteterapie, artefiletiky, psychoterapie a jógy.

S muzikoterapeutkou Jindrou nabízíme zážitkové kurzy, ve kterých potkávají techniky muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie a jógové terapie.

Jsem spolutvůrcem projektu Myšliš, který nabízí platformu pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami. Veškeré aktivity pro děti zdravé či s handicapem, pečující pracovníky, seniory apod., vytváříme pod naší organizací Flami z.s.