CZMTA - Česká muzikoterapeutická asociace - výstavní panely, propagační materiály, brožura
 
Montík.cz - smysluplné hračky - propagace, katalogy, grafické návrhy didaktických materiálů
 
DDM Zahradní město - návrh navigačního systému budovy, piktogramů, interiérů, samolepek
 
Výstava ANTHROPOID 80 LET
aneb "Jak se žilo v Uhříněvsi"
 
MŠ Pastelka - návrh loga, piktogramů a ilustrací na web
 
Allstarnet - návrhy na nálepky, letáky, pf, billboard, apod.
 
Nejistá jógovna - logo, letáky, grafika pro rezervační systém, pexeso, mandala apod.
 
DůmUM - návrhy piktogramů, billboardů, potisku textilu, polepu aut, apod.